Free Download Quiz House by Matura To Bzdura APK for iOs Android

Free Download Quiz House by Matura To Bzdura APK for iOs Android
Free Download Quiz House by Matura To Bzdura APK for iOs Android

Download by size:Handphone Tablet Desktop (Original Size)

Darmowa aplikacja quizowa twórców Matura To Bzdura z pojedynkami na żywo ze znajomymi oraz losowymi przeciwnikami z ponad 102 quizów, których jeszcze nie było w Polsce jak: ⚽ Piłka Nożna, ⚡ Harry Potter, 🐉 Gra o Tron, 🗡️ League of Legends, 🌖 Gwiezdne Wojny, 🎥 Youtuberzy. Nie zapomnieliśmy o dużej liczbie quizów z wiedzy szkolnej 📚. Każdy quiz ma ok. 1000 pytań oraz osobny ranking 🏅. Teraz mamy już ponad 110 tysięcy pytań i jest opcja dodawania pytań w aplikacji więc liczba pytań rośnie szybko dzięki zaangażowanym graczom za co jesteśmy bardzo wdzięczni! 🙂

Każda gra w Quiz House składa się z 6 pytań. Mamy podstawowe 3 tryby gry: samemu, ze znajomym albo z wylosowanym przeciwnikiem. Ponadto w trybie gry ze znajomym oraz nieznajomym można grać na żywo albo turowo, czyli jedna osoba gra pierwsza, a następnie gra druga osoba na co ma 48 godzin, po czym pojedynek się przedawni, więc warto znajomemu przypomnieć, że został wyzwany 😉

Ponadto mamy wypasione statystki na profilu, które ukażą ile pojedynków zagrałeś/aś, które quizy są Twoimi ulubionymi, ale najważniejsze, że możesz sprawdzić swoją wiedzę, grać ze znajomymi, a nawet wygrać z pojedynek z twórcami MaturaToBzdura 😎

To jest jedno z wielu miejsc, w którym chcemy bardzo podziękować naszym graczom za zaangażowanie i pisanie przeróżnych quizów z tematów które są ich pasją lub pracą. Napisanie quizu nie jest ani łatwe ani szybkie dlatego bardzo się cieszymy, że Quiz House jest dla Was miejscem w którym chcecie nie tylko sprawdzać swoją wiedzę, ale również pisać pytania, jesteśmy Wam za to wdzięczni.

Jeśli chcesz nam pomóc napisać quiz, którego jeszcze nie ma w aplikacji, zapraszamy do formularza: http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House na instagramie: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House na fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Poniżej lista wszystkich quizów, która jest naprawdę imponujące po niecałych 6 miesiącach od startu aplikacji quizowej Quiz House 😍

Lista wszystkich aktywnych quizów:

Wszystko, Wiedza zbędna, Wiedza szkolna, Gra Taboo, Matura to bzdura, Zagadki, Co to za zwierzę?, Grand Theft Auto, Państwa Miasta, Loga, Brakujące Literki, Suchar Codzienny, Historia Ogólna, Historia Ekspert, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa, Historia Starożytności, Historia Średniowiecza, Mitologia, Angielskie Słówka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Seriale Polskie, Gra o Tron, Grey’s Anatomy, Serial Przyjaciele, Serial Wikingowie, Rick and Morty, Pamiętniki wampirów, The Walking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story, Doktor Who, Teen Wolf, Riverdale, Youtuberzy, Blogerzy, Celebryci, Piłka nożna, Motoryzacja, Matematyka, Język Polski, Ortografia i Gramatyka, Trudne Słówka, Lektury, Przysłowia, Fizyka, Mechatronika, Astronomia, Filmy, Percy Jackson, Pitch Perfect, Harry Potter, Gwiezdne Wojny, Pokemon, Władca Pierścieni, Marvel, Flash, DC Comics, Gry, Wiedźmin, Five Nights at Freddy’s, Metal Gear, Warcraft, Overwatch, Counter Strike, League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, The Elder Scrolls, Assassin’s Creed, Tibia, Gra FIFA, Biologia, Anatomia Człowieka, Chemia, Prawo, WOS, Informatyka, Anime i Manga, RWBY, Manga Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Teksty Piosenek, Teksty Polskich Piosenek, Teksty Angielskich Piosenek, K-pop, Polski hip-hop, Sabaton, Geografia, Flagi, Flagi Ekspert, Rolnictwo, Leśnictwo, Harcerstwo, Co to za miejsce?, Co to jest?, Sport, Igrzyska Olimpijskie, Skoki narciarskie, Wrestling, Żużel, Formuła 1, Koszykówka, Horrory, Zmierzch, Zombie

Quizy w budowie:

Co było pierwsze?, Procenty, Pierwsza Pomoc, The Crown, Mr. Robot, Death Note, Breaking Bad

Jest milion pobrań, wielkie dzięki! 🙂
Free application developers quizzes Matura This Nonsense duels live with friends or random opponents from over 102 quizzes, which was not yet in Poland: ⚽ Football, ⚡ Harry Potter 🐉 Game of Thrones, 🗡️ League of Legends Star 🌖 war, 🎥 YouTubers. We have not forgotten about the large number of knowledge quizzes 📚 school. Each quiz has approx. 1000 questions and a separate ranking 🏅. Now we have more than 110 thousand questions and the option to add questions in the application so the number of questions is growing rapidly thanks to the players involved and we are very grateful! 🙂

Each game in the House Quiz consists of 6 questions. We have 3 basic game modes: alone, with friends or with wylosowanym opponent. In addition, the game mode with friends and strangers can play live or in turns, ie one person playing first, and then the game every other person is 48 hours, and then duel expires, so it is worth to remind a friend that was challenged 😉

Furthermore, we have swanky statistics on the profile, which will show how many duels played / out, which quizzes are your favorite, but the most important thing that you can test your knowledge, play with your friends, and even win the duel with artists MaturaToBzdura 😎

This is one of the many places in which we want to thank our players for their commitment and writing various quizzes with topics that they are passionate about or work. Writing a quiz is neither easy nor fast because we are very pleased that the House is a quiz for you a place where you want to check not only their knowledge, but also write questions, we are thankful for that.

If you want to help us write the quiz, which does not yet exist in the application, we invite you to a form: http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House on Instagram: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Below is a list of all the quizzes, which is really impressive after less than 6 months from the start of the application of quizzes Quiz House 😍

List all active quizzes:

Everything superfluous knowledge, Knowledge school, game Taboo, Matura is nonsense, Puzzles, What is this animal ?, Grand Theft Auto City State, logos, Missing Literki, Cookie Daily, General History, History Expert, World War II War World, History Antiquities, History of the Middle Ages, mythology, English Words, English, French, German, Shows Polish, game of Thrones, Gray’s Anatomy, Serial friends, Serial Vikings, Rick and Morty, The vampire Diaries, The Walking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story, Doctor Who, Teen Wolf, Riverdale, YouTubers, bloggers, Celebrities, Football, cars, Mathematics, Language, Polish, Spelling and Grammar, Difficult Words, Reading, Proverbs, physics, mechatronics, Astronomy, Movies Percy Jackson, Pitch Perfect, Harry Potter, Star Wars, Pokemon, The Lord of the Rings, Marvel, Flash, DC Comics, Games, The Witcher, Five Nights at Freddy’s, Metal Gear, Warcraft, Overwatc h Counter Strike League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, The Elder Scrolls, Assassin’s Creed, Tibia, FIFA, Biology, Anatomy Man, Chemistry, Law, Civics, Science, Anime and Manga, RWBY Manga Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto, lyrics, texts Polish songs, Texts English songs, K-pop, Polish hip-hop, Sabaton, geography, flags, flags Expert, Agriculture, Forestry, Scouts, What a place ?, What is it ?, Sport, the Olympic Games, Ski jumping, wrestling, Slag, Formula 1, Basketball, Horror, Twilight, Zombie

Quizzes in the construction of:

What came first ?, percentages, First Aid, The Crown, Mr. Robot, Death Note, Breaking Bad

A million downloads, thanks! 🙂
Poprawki optymalizacyjne.

Free Download Quiz House by Matura To Bzdura APK for iOs Android Details